نوشته‌ها

اشاره ای بر روز ششم فراخوان ۴۲۹

بسم الله الرحمن الرحیم ✅ امروز صبح با خبر خوب بچه های کرمان صبور آغاز شد ... این گروه خودجوش ۲ میلیون تومان برای ساخت خوابگاه تامین کردند تا سهمی ارزشمند در ساخت خانه امید فرزندان جبالباز و مردهک و جنوب کرمان داشته باشند... ✅ برخی خیرین بزرگو…

گزارش روزششم(هشتم محرم)

بسم الله الرحمن الرحیم فراخوان ویژه 429 : ❤️روز پنجم: 17.560.000 تومان الحمدلله ❤️کل:25000سهم10.000تومانی ?تقبل شده: 7692سهم ?مانده: 17308سهم ?فردا تاسوعاست...یا اباالفضل... ? @BonyadeSadr  …

? اشاره ای بر روز پنجم ...

بسم الله الرحمن الرحیم ❤️ یکی از همرهان بزرگوار پزشکی با حمایت ۱۵ میلیون تومانی خود سنگ تمام گذاشتند. ❤️ یکی از اساتید علوم پزشکی تهران با حمایت 2.700.000 تومانی واقعا لطف بزرگی کردند. ❤️ خیرین رفسنجان امروز بسیار لطف داشتند. ❤️ سا…

?گزارش روزپنجم(هفتم محرم)

بسم الله الرحمن الرحیم فراخوان ویژه 429 : ❤️روز پنجم: 21.000.000 تومان الحمدلله ❤️کل:25000سهم10.000تومانی ?تقبل شده: 5936سهم ?مانده: 19064سهم ?این فراخوان تاعصرعاشوراست? ? @BonyadeSadr …

?گزارش نهایی روزچهارم(ششم محرم)

بسم الله الرحمن الرحیم فراخوان ویژه 429 : ❤️روزچهارم: 11.000.000 تومان الحمدلله ❤️کل:25000سهم10.000تومانی ?تقبل شده: 3836سهم ?مانده: 21164سهم ✅ #همه_باهم_میتوانیم ? ? @BonyadeSadr…

?گزارش روزچهارم(ششم محرم) فراخوان ویژه 429

بسم الله الرحمن الرحیم ❤️روزچهارم: 9.000.000 تومان الحمدلله ❤️کل:25000سهم10.000تومانی ?تقبل شده: 3636سهم ?مانده: 21364سهم ✅ #همه_باهم_میتوانیم ? ? @BonyadeSadr …

?گزارش روزسوم(پنجم محرم) فراخوان ویژه 429 :

بسم الله الرحمن الرحیم ❤️روزسوم:7.310.000 تومان الحمدلله ❤️کل: 25000سهم 10.000تومانی ?تقبل شده: 2736سهم ?مانده: 22264سهم ✅ #همه_باهم_میتوانیم ? ? @BonyadeSadr …