? #فراخوان ۵۷۲ ❤️ ۱۰۰۰ دانش آموز را راهی مدرسه کنیم … ❤️ #همه_باهم_میتوانیم ? http://bonyadesadr.ir/donate ? @BonyadeSadrdonatebot ? عضویت ? https://telegram.me/joinchat/AZrTfDv5ND7DgT99AA

فراخوان 420

بسم الله الرحمن الرحیم ✅طرح بازگشت به بهشت ? خیرین بزرگوار19میلیون حمایت کردند. ❤️کل:3000سهم10.000تومانی ?تقبل شده:1900سهم. الحمدلله ?مانده:1100سهم ? به صورت فراخوان باز پیگیری خواهد شد ❤️ @BonyadeSadr

فراخوان ۴۲۰ بنیاد خیریه صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ? طرح بازگشت به بهشت(حمایت از دانش آموزان مناطق محروم در آغاز سال تحصیلی) ? خدا کند به زودی بوی ماه مهر برای همه‌ی کودکان سرزمینمان بوی ماه مدرسه را نیز به دنبال داشته باشد…. تا به جایی که شعر زیبای زنده یاد قیصر امین پور را #همه_باهم زمزمه کنند ✨باز […]