? #فراخوان ۵۷۲ ❤️ ۱۰۰۰ دانش آموز را راهی مدرسه کنیم … ❤️ #همه_باهم_میتوانیم ? http://bonyadesadr.ir/donate ? @BonyadeSadrdonatebot ? عضویت ? https://telegram.me/joinchat/AZrTfDv5ND7DgT99AA

لوازم التحریر

بسم الله الرحمن الرحیم ? اصفهانی های خوش سلیقه 100 بسته لوازم التحریر را برای دانش آموزان ابتدایی مناطق محروم آماده ارسال کردند. ? جا دارد از زحمات این خیرین تشکر ویژه ای کنیم.الحمدلله رب العالمین.