نوشته‌ها

گزارش نهایی فراخوان 387 بنیاد امام موسی صدر

بسم الله الرحمن الرحیم مادر آزاد میشود... ...بچه ها خوشحال میشوند ...??? حمید 1 ساله برای درمان اعزام میشود... و خدا ....... ???????? ✨به لطف خدا و حمایت همه خوبان سرزمینمان هزینه مورد نیاز برای آزادی مادر تامین شد .... هماهنگی …

فراخوان 387 بنیاد امام موسی صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ? نام فراخوان : کمک به آزادی یک مادر ✏️ شرح فراخوان: روستایی در نزدیکی بم ... این روزها باخبر شدیم که سه کودک منتظر آزادی مادرشان از زندان هستند تا دنیایشان در نبودن پدر با محبت مادر جبران شود. حمید کودک یک سا…