گزارش نهایی فراخوان ۳۸۷ بنیاد خیریه صدر

بسم الله الرحمن الرحیم مادر آزاد میشود… …بچه ها خوشحال میشوند …??? حمید ۱ ساله برای درمان اعزام میشود… و خدا ……. ???????? ✨به لطف خدا و حمایت همه خوبان سرزمینمان هزینه مورد نیاز برای آزادی مادر تامین شد …. هماهنگی ها انجام و خبر آزادی نهایی به اطلاع همه بزرگواران خواهد رسید ❤️ ✨ […]

فراخوان ۳۸۷ بنیاد خیریه صدر

اخبار فراخوان 1242

بسم الله الرحمن الرحیم ? نام فراخوان : کمک به آزادی یک مادر ✏️ شرح فراخوان: روستایی در نزدیکی بم … این روزها باخبر شدیم که سه کودک منتظر آزادی مادرشان از زندان هستند تا دنیایشان در نبودن پدر با محبت مادر جبران شود. حمید کودک یک ساله این خانواده نیز مشکلات شنوایی دارد و […]