نوشته‌ها

گزارش برنامه گروه مشاوره مدارس سلام به ایرانشهر بلوچستان

بسم الله الرحمن الرحیم الهی من کیستم که ترا خواهم چون از قسمت خود آگاهم ، از هر چه می پندارم کمترم . خواجه عبدالله انصاری    گزارش برنامه امروز گروه مشاوره اعزامی (مدارس سلام) به ایرانشهر بلوچستان از زبان خودشان : صبح : امروز جل…

اخبار علمی بنیاد امام موسی صدر :

بسم الله الرحن الرحیم مقدسها همه کارشان خوب است فقط باید منیت خود را با خدا عوض کنند. رجبعلی خیاط  باهمکاری آموزش و پرورش ایرانشهر و هماهنگی بنیاد,مشاوران مدارس سلام تهران خدمات مشاوره و برنامه ریزی برای دانش آموزان ایرانشهر بلوچستان ر…