فراخوان کتاب‌های مهربانی ( گزارش پاییز ۹۴)

بسم الله الرحمن الرحیم هدف : هدف از اجرای این طرح رساندن کتاب های کمک آموزشی به دانش آموزانی در مناطق محروم بود که متاسفانه به دلیل مشکلات مالی قادر به تهیه این کتابها نبودند. روش اجرا : این طرح شامل دو مرحله بود : 1 – جمع آوری کتابهای دست دوم 2 – جمع […]