نوشته‌ها

فراخوان 386 بنیاد امام موسی صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ? نام فراخوان : ساخت حمام برای دو خواهر نابینا در روستایی محروم. ✏️ شرح فراخوان: با دیدن مظلومیت و فقر این دو خواهر از روستایی بسیار محروم در جنوب کرمان که واقعا هیچ دوربینی طاقت به تصویر کشیدن آن را ندارد,بر…