فراخوات ۶۱۴ (برای نجات محمد همه با هم تلاش کنیم)

? هوالعزیز ? ? #فراخوان ? فوری ? ۶۱۴ ? تاریخ : ۹۶/۰۹/۱۹ ? برای نجات محمد همه باهم تلاش کنیم ? کد جدید آپ برای بنیاد صدر ? ? *۷۳۳*۴*۳۱۳۱۳#ok ۴⃣۱⃣۶⃣ هر بار که نام اعدام می آید، ناخواسته تنمان میلرزد. و …. قصه محمد از خانواده ای آبرومند که در یک اتفاق وقتی […]