گزارش اولیه از ساخت کپر توپی برای ننه بدل

بسم الله الرحمن الرحیم ❤️ به لطف خدا و پیگیری رابطان مصالح لازم برای ساخت سرپناه ننه بدل به روستایشان ارسال و مقدمات کار انجام شده. ✨ الحمدلله رب العالمین ✨ ? برای ساخت سرپناهی برای ننه بدل آماده میشویم…