مرحبا بر

بسم الله الرحمن الرحیم ✨ مرحبا بر پرسنل بیمارستان جیرفت که برای پریسا خانم بیمار اهل کوهستان سنگ تمام گذاشتند. آنها ضمن حمایت مالی به صورت خودجوش و تامین هزینه راه و سایر هزینه ها, به طور ویژه از این فرزند منطقه کوهستان پذیرایی کردند. ✨ مرحبا بر معلم فرهیخته جیرفتی که یک شب به […]