فراخوان ۴۱۳ بنیاد خیریه صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ✅ #همه_باهم_میتوانیم ? کمک به ترخیص پدری که گلوله ها زندگیش را تیره و تار کرد ? ✨ در یکی از روستاهای مناطق محروم اتفاقی تلخ خانواده ای محروم را عزادار و گرفتار میکند. درگیری بدلیل عدم رضایت خانواده دختر برای ازدواج با خواستگار جوان،که منجر به حمله خواستگار به خانواده […]