مرحبا بر

بسم الله الرحمن الرحیم ✨ مرحبا بر پرسنل بیمارستان جیرفت که برای پریسا خانم بیمار اهل کوهستان سنگ تمام گذاشتند. آنها ضمن حمایت مالی به صورت خودجوش و تامین هزینه راه و سایر هزینه ها, به طور ویژه از این فرزند منطقه کوهستان پذیرایی کردند. ✨ مرحبا بر معلم فرهیخته جیرفتی که یک شب به […]

مرحبا بر … (۶ آذر ۹۴)

بسم الله الرحمن الرحیم ✨✨ اون همره پزشکی که فردا قراره درمان آقا رضا و خدیجه خانم را که در وضعیت خوبی نیستن,را پیگیری کنه. ✨✨ اون مسئول قلعه گنجی که تو این روز جمعه برای اعزام خدیجه خانم از روستای دورافتاده همه کار کرد… ✨✨ مرحبا به اون دختر روستایی که از یکی از […]