فراخوان ۴۱۲ بنیاد خیریه صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ✅ #همه_باهم_میتوانیم ? این داستان واقعیست.چه باورمان بشود چه باورمان نشود? ✨ بابا گلمحمد ۲۰ سالی است که مبتلا به بیماری اعصاب و روان میباشد و درحال حاضر در خانه خشت و گلی قدیمی در روستایی محروم در جنوب کرمان زندگی میکند.تعداداعضای خانواده با مادربزرگ ۷ نفر میباشدکه یکی از دختران […]