نوشته‌ها

گزارش اولیه فراخوان 404 بنیاد امام موسی صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ? کمک هزینه درمان چشمان آسیه خانم ❤️ کل : 120 سهم 10.000 تومانی ❤️ تقبل شده : 80 سهم ❤️ مانده : 40 سهم ✨ همه با هم میتوانیم ? ? 6274121151603115 ?*770*313*1#ok ? همراه ما شوید?…

فراخوان 404 بنیاد امام موسی صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ❤️ آسیه دختر جوان روستایی را امیدی دوباره ببخشیم ... ? دو سال پیش اتفاقی تلخ همه زندگی آسیه دختری از روستایی محروم در جنوب کرمان را تیره و تاریک میکند. انفجار زودپز در هشتم رمضان در حین آماده سازی افطار برای مرد…