گزارش اولیه فراخوان ۴۰۴ بنیاد خیریه صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ? کمک هزینه درمان چشمان آسیه خانم ❤️ کل : ۱۲۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی ❤️ تقبل شده : ۸۰ سهم ❤️ مانده : ۴۰ سهم ✨ همه با هم میتوانیم ? ? ۶۲۷۴۱۲۱۱۵۱۶۰۳۱۱۵ ?*۷۷۰*۳۱۳*۱#ok ? همراه ما شوید?

فراخوان ۴۰۴ بنیاد خیریه صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ❤️ آسیه دختر جوان روستایی را امیدی دوباره ببخشیم … ? دو سال پیش اتفاقی تلخ همه زندگی آسیه دختری از روستایی محروم در جنوب کرمان را تیره و تاریک میکند. انفجار زودپز در هشتم رمضان در حین آماده سازی افطار برای مردم روستا چهره و چشمان این فرزند جنوب را […]