فراخوان ۵۲۵ (روزه خود را با لبخند بچه های مناطق محروم افطار کنیم …)

? هوالعزیز ? ? #فراخوان ۵۲۵ ❤️ روزه خود را با لبخند بچه های مناطق محروم افطار کنیم … ۵۲۵ بچه های کنکوری رودبار جنوب، ۱۸ روز از ماه مبارک را در کمپ علمی بنیاد حضور پیدا کرده تا برای آینده خود و پیشرفت منطقه محرومشان تلاش کنند.بنا داریم افطار و سحر، بچه ها مهمان […]