نوشته‌ها

فراخوان ۵۲۵ (روزه خود را با لبخند بچه های مناطق محروم افطار کنیم ...)

? هوالعزیز ? ? #فراخوان ۵۲۵ ❤️ روزه خود را با لبخند بچه های مناطق محروم افطار کنیم ... ۵۲۵ بچه های کنکوری رودبار جنوب، ۱۸ روز از ماه مبارک را در کمپ علمی بنیاد حضور پیدا کرده تا برای آینده خود و پیشرفت منطقه محرومشان تلاش کنند.بنا …