فراخوان ۴۰۰ بنیاد خیریه صدر

بسم الله الرحمن الرحیم ❤️ امید به زندگی را در طیبه خانم زنده نگه داریم❤️ ? طیبه خانم دختر جوان از روستاهای رودبار جنوب و از خانواده ای محروم دارای بیماری خونی داسی شکل یا سیکل سی میباشد و دو خواهر و سه برادر نیز از این خانواده نیز مبتلا به این بیماری نادر ژنتیکی […]