اخبار طرح ولی نعمتان بنیادصدر

بسم الله الرحمن الرحیم ? 4 شهریور 95 ✅ با حمایت خیرین و همراهی جهادگران بومی ۵۰۰ قرص نان در بین خانواده های محروم توزیع شد. ✅ ۱۰ قربانی و عقیقه که با حمایت خیرین تامین شد،در روستاهای مختلف انجام و در بین خانواده های طرح ولی نعمتان توزیع شد. ✅ با حمایت خیرین گروهی […]