گزارش برنامه قربانی و اطعام اربعین :

بسم‌ الله الرحمن الرحیم مروز به لطف خدا و حمایت خیرین بنیاد و خیریه دانشجویی محسنین و همت بومیان حدود 900 غذا طبخ و در روستاهای محروم توزیع شد. همچنین جهت طبخ غذا و نیز توزیع گوشت قربانی, چندین قربانی انجام شد که امید است خداوند از بانیان خیرش قبول کند.     الحمدلله رب […]