گزارش نهایی فراخوان 412

بسم الله الرحمن الرحیم ✅ یکی از دانشجویان بومی جنوب که خودش صدای این خانواده را رسانده بود صبح زود راهی شهر میشود. ✅ کولر و تلویزیون خوبی برای این خانواده از محبت خوبان خریداری میشود. ✅ لوازم جانبی و ارزاق از اعتبارات بنیاد برای خانواده بابا گل محمد خریداری شد. ❤️ وسایل را به […]