گزارش پانزدهمین جهاد قرآنی بنیاد خیریه صدر در نوروز ۹۵

بسم الله الرحمن الرحیم ? گزارش پانزدهمین جهاد قرآنی بنیاد خیریه صدر در نوروز ۹۵ همزمان با آماده شدن برای شانزدهمین جهاد قرآنی در تیرماه ۹۵ منتشر شد.? ? با آرزوی موفقیت برای همه فرزندان پرتلاش جنوب کرمان و قدردانی از همه جهادگران قرآنی. ? ای که مرا خوانده ای … راه نشانم بده