نوشته‌ها

گزارش پانزدهمین جهاد قرآنی بنیاد امام موسی صدر در نوروز 95

بسم الله الرحمن الرحیم ? گزارش پانزدهمین جهاد قرآنی بنیاد امام موسی صدر در نوروز 95 همزمان با آماده شدن برای شانزدهمین جهاد قرآنی در تیرماه 95 منتشر شد.? ? با آرزوی موفقیت برای همه فرزندان پرتلاش جنوب کرمان و قدردانی از همه جهادگران ق…