? خلاصه ای از گزارش تیم دندان پزشکی اعزامی به فنوج بلوچستان:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم ✨تعداد کل افراد ویزیت شده : 536 نفر ✨ تعداد افراد فقط معاینه شده : 162 نفر. ✨ تعداد افراد معاینه و دندان کشیده شده : 372 نفر. ✨تعداد کل دندان کشیده شده : 496 ✨ تعداد افراد دندان ترمیم شده: 2 نفر. ✨ تعداد کل دندان ترمیم شده : 3 […]