فراخوان ۳۷۱ :طرح ارزاق برای ولی نعمتان

بسم الله الرحمن الرحیم یاس مثل عطر پاک نیت است یاس استنشاق معصومیت است . . نام فراخوان: طرح ارزاق برای ولی نعمتان . ? در مناطق محروم سرزمینمان، خانواده هایی هستند که از دو درد رنج میبرند… هم محرومیت منطقه خود و هم محرومیت خودشان … در این مناطق کودکانی هستند که از نعمت پدر […]