یا من اسمه دوا و ذکره شفا

بسم الله الرحمن الرحیم 1-امیرحمزه کودک 10 ساله در کما با پیگیری بنیاد امروز از روستای آهوان قلعه گنج برای درمان به تهران رسید. 2 – مادر کهنوجی با هماهنگی یکی از همرهان پزشکی و حمایت بنیاد برای درمان به کرمان اعزام شد. 3-مادر یکی از روستاهای قلعه گنج با هماهنگی یکی از همرهان پزشکی […]