بنیاد خیریه علمی فرهنگی صدر

حامی دانش آموزان مستعد

مـنـاطــق تـوســعـــه پـــذیـر

اخبار فراخوان ۷۳۶

🦋 #اخبار_فراخوان ۷۳۶

❤️ یکی از خیرین بزرگوار، به نیت پدر و مادر، مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان برای احداث مدرسه مادر اهداء نمودند.

🕯نثارهمه پدرهاومادرها صلوات

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️یکی از خیرین بزرگوار، به نیت پدر و مادر، مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای مدرسه مادر اهداء نمودند.

🕯نثار همه پدرهاومادرهاصلوات

❤️یکی ازخیرین نیز ۵۰۰٫۰۰۰ تومان برای مدرسه مادر اهداء نمودند.

🕋امشب برای سلامتی همه مادران در بستر بیماری، بخصوص مادری از سادات ، ویژه دعا کنیم.

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یکی از پزشکان خیر نیز به نیت پدر و مادر ، مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای مدرسه مادر اهداء نمودند…..

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️با هدیه ۳ میلیون تومانی به مادر همه خوبی ها حضرت زهرا(س) ، محبت این مرحله برای راه اندازی مدرسه مادر، به ۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان رسید.

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ با محبت خیرین، ۸۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر به مدرسه مادر اهداء شد تا حمایت ها در این مرحله مرز ۱۰ میلیون تومان را رد کرده و به ۱۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان برسد . الحمدلله

💞 #همه‌_باهم‌_میتوانیم

❤️ محبت خوبان مانند محبت مادر، بی پایان است …
یکی از خیرین بزرگوار مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان به مدرسه مادر اهداء نمودند تا جمع محبت های این مرحله به ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان برسد . الحمدلله

💞 #همه‌_باهم‌_میتوانیم

❤️خیرین بزرگوار مبلغ ۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان دیگر به مدرسه مادر اهداء نمودند تاجمع محبت های این مرحله به ۱۳٫۲۱۰٫۰۰۰تومان برسد .
الحمدلله

🏫 @BonyadeSadr

جدید ترین اخبار
پیام بنیاد

پیام بنیاد

📆 ۱۶ شهریور ۱۴۰۱  انا لله و انا الیه راجعون  از دامن زن مرد به معراج رود بر دامن مادر شهیدان صلوات  درگذشت مادر شهید

ادامه مطلب
پیام_بنیاد

پیام بنیاد

📆 ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ ⚫️ انا لله و انا الیه راجعون  باخبر شدیم خانم صالحی مدیر محترم مدرسه ابتدائی و از زحمتکشان مدرسه خیریه مادر

ادامه مطلب
گزارش مالی مرداد ماه

گزارش مردادماه

📆 ۶ شهریور ۱۴۰۱  الحمدلله خیرین و همرهان عزیز در این ماه هم برای نیازمندان و به ویژه ساخت مدارس خیریه، سنگ تمام گذاشتند.  #همه_باهم_میتوانیم

ادامه مطلب
پیام_بنیاد

پیام بنیاد

📆 ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ 🕯 انا لله و انا الیه راجعون  خبر درگذشت برادر عزیز یکی از همرهان همیشگی بنیاد که خود و خانواده شان

ادامه مطلب