اخبار ولی نعمتان بنیاد صدر

💟 #مهربانی ۱۵۲۵
✍️ با حمایت یکی از خیرین ، یک عقیقه برای روستاهای نهضت آباد رودبار جنوب انجام و در بین خانواده های ولینعمتان توزیع گردید.
✨میزان محبت: ۴۵۰٫۰۰۰ تومان

💟 #مهربانی ۱۵۲۶ تا ۱۵۲۸
✍️ دو عقیقه و یک قربانی برای مهمانسرای بیماران انجام و برای غذای بیماران اعزامی از مناطق محروم، اختصاص یافت.
✨میزان محبت:۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

💟 #مهربانی ۱۵۲۹
✍️ یک قربانی دیگر از سوی خیرین برای غذای مهمانسرای بنیاد در کرمان برای بیماران اختصاص یافت.
✨میزان محبت:۸۰۰٫۰۰۰تومان

💟 #مهربانی ۱۵۳۰
✍️ یکی از خیرین بزرگوار مبلغی جهت خرید مرغ برای استفاده بیماران در مهمانسرای بنیاد اهداء نمودند.
✨میزان محبت: ۳۰۰٫۰۰۰ تومان

💟 #مهربانی ۱۵۳۱
✍️ یکی از خیرین مبلغی از سهم سادات را برای حمایت از سادات مناطق محروم اختصاص دادند.
✨میزان محبت:۲۵۰٫۰۰۰ تومان

❤️ #همه‌_باهم‌_میتوانیم

💟 @BonyadeSadr

جدید ترین اخبار
فراخوان1322

فراخوان ۱۳۲۲

📆 ۲۷ آبان ۱۴۰۰  همه باهم در این پنج شنبه، به نیت همه آسمانی ها، مدرسه ای میسازیم. ✍ تنگ لیراب دیشموک از مناطق محروم

ادامه مطلب
فراخوان 1319

فراخوان ۱۳۱۹

فراخوان ۱۳۱۹ 📆 ۱۸ آبان ۱۴۰۰ 🏡 گرمای محبت  ۵ خانواده از ایلام و ۱ خانواده از گرگاب اصفهان را شناسایی کرده ایم که نیاز

ادامه مطلب
پیام بنیاد

پیام بنیاد

پیام بنیاد 📆 ۱۷ آبان ۱۴۰۰  ضمن آرزوی موفقیت برای همه دانش آموزان عزیز سرزمینمان، عده ای به بنیاد انتقاد می کنند که چرا با

ادامه مطلب
فراخوان ۱۳۱۸

فراخوان ۱۳۱۸

فراخوان ۱۳۱۸ 📆 ۱۶ آبان ۱۴۰۰  صدقه اول ماه  صدقه اول ماه را به نیت سلامتی امام زمان(ع) و همه مردم و عزیزانمان به ولینعمتان

ادامه مطلب
فراخوان ۱۳۱۷

فراخوان ۱۳۱۷

فراخوان ۱۳۱۷ 📆 ۱۳ آبان ۱۴۰۰  پویش یک خشت، یک مدرسه  پنج شنبه است و دل ها برای آسمانی ها بیشتر تنگ می شوند …

ادامه مطلب
فراخوان ۱۳۱۶

فراخوان ۱۳۱۶

فراخوان ۱۳۱۶ 📆 ۱۱ آبان ۱۴۰۰ ❤️ برای یتیمان  خانواده ای با سه فرزند یتیم از روستاهای ایلام، نیاز به یخچال دارند. مورد نیاز :

ادامه مطلب