فراخوان ۶۹۹

🦋 #فراخوان ۶۹۹

🌙رمضان، یعنی شبیه خدا شدن و خدای مهربان ، مهربانیش به همه میرسد.

💟 حمایت از ۲۰۰ دانش آموز مهاجر افغانستانی مدرسه معرفت( مدرسه ای در آستانه تعطیلی) و خرید ۱۰ چرخ خیاطی برای تامین بخشی از هزینه های مدرسه و ایجاد اشتغال برای ۱۰ خانواده از خانواده های ایتام همین مدرسه
✨هزینه هر چرخ : ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

۱⃣چرخ خیاطی اول تامین شد ✅

۲⃣چرخ خیاطی دوم ⏳
❤️ کل : ۱۵۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی
💚 تامین شده : ۴۰ سهم
💛 مانده : ۱۱۰ سهم

۳⃣ چرخ خیاطی سوم ⏳
۴⃣ چرخ خیاطی چهارم ⏳
۵⃣ چرخ خیاطی پنجم ⏳
۶⃣ چرخ خیاطی ششم ⏳
۷⃣ چرخ خیاطی هفتم ⏳
۸⃣ چرخ خیاطی هشتم ⏳
۹⃣ چرخ خیاطی نهم ⏳
🔟 چرخ خیاطی دهم ⏳

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

📲 میزان واریز محبت خود را با شماره فراخوان (۶۹۹) به سامانه ۵۰۰۰۵۴۱۱۴ پیامک نمائید.

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها