گزارش مالی_اجرایی ۸۳۵

🦋 #گزارش_مالی_اجرایی ۸۳۵ 🌴به لطف خدا و محبت خوبان بدهی برق مهمانسرا پرداخت شد. 🕋 الحمدلله رب العالمین 🕋 💟 @BonyadeSadr

گزارش مالی_اجرایی ۸۲۳

🦋 #گزارش_مالی_اجرایی ۸۲۳ 🌴به لطف خدا و محبت همه خوبان، مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر از بدهی ساخت دیوار مدرسه یکی از روستاهای رمشک تسویه شد. ⏳ مانده بدهی : ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان 🕋 الحمدلله رب العالمین 🕋 💟 @BonyadeSadr

مهربانی ۱۸۱۲

🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین 🍚 #ولینعمتان ❤️ #مهربانی ۱۸۱۲ ✍ یک قربانی به مبلغ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان انجام و در بین خانواده های محروم و ایتام دهستان رمشک قلعه گنج توزیع شد. 💟 @Tarhe_khayerin

مهربانی ۱۸۱۱

🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین 🍚 #ولینعمتان ❤️ #مهربانی ۱۸۱۱ ✍ یک قربانی به مبلغ ۷۲۰٫۰۰۰ تومان انجام و در بین خانواده های محروم چاه دادخدای قلعه گنج توزیع شد. 💟 @Tarhe_khayerin