🕊 احمد از زندان آزاد شد

🦋 #اجرای_فراخوان ۷۳۹

🕊 احمد از زندان آزاد شد و از اعدام نجات یافت و این حاصل نشد، مگر به لطف خدا و محبت همه خوبان

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها