نوشته زیر را یکی از گروه قلم های جنوب نوشته است ...

بسم الله الرحمن الرحیم ?شاید هم من نباید معلم می شدم? بالاخره آن شب کذایی تمام شد فردایش دیگر به چیزی فکر نکردم و شب بعدش یک خبر دنیای مرا دگرگون کرد، من پس از سالها رنج و تلاش بی وقفه دانشگاه فرهنگیان قبول شده بودم ... ? اولین معلم در…