فراخوان ۶۱۵ تا ۶۱۹ (خانه های مهتابی را کامل کنیم)

? هوالعزیز ? ? #فراخوان ۶۱۵ تا ۶۱۹ ? تاریخ : ۹۶/۰۹/۲۳ ? خانه های مهتابی را کامل کنیم ? کد جدید آپ برای بنیاد صدر ? ? *۷۳۳*۴*۳۱۳۱۳#ok ? یکی از خیرین بزرگوار ۷۵ میلیون تومان برای ساخت ۵ خانه برای ۵ خانواده کپرنشین در روستای محروم مهتابی اختصاص داده و الحمدلله خانه ها […]