فراخوان ۵۴۱ و ۵۴۲

? هوالعزیز ? ? #فراخوان ۵۴۱ و ۵۴۲ ? خرید کولر برای دو خانواده آبرومند محروم ? ❤️ دوخانواده آبرومند و بسیار محروم در روستاهای جنوب کرمان ودر گرمای سوزان این منطقه فاقد کولر میباشند. همه باهم به یاریشان بشتابیم. ?کل:۲۷۰سهم ۱۰۰۰۰ تومانی ? نحوه همراهی شما : ❤️ حمایت مالی از فراخوان : ? ۶۲۷۴۱۲۱۱۵۱۶۰۳۱۱۵ […]

فراخوان ۵۳۷

? هوالعزیز ? ? #فراخوان ۵۳۷ ? سه قلوهایی که پدر رهایشان کرده ? ❤️ این روزها در گرمای جنوب، فادیا ، امیرعلی و ابوالفضل، سه قلوهای اهل یکی از روستاهای جنوب را که پدر رهایشان کرده را آزار میدهد، همه با هم میتوانیم برایشان پدری کنیم. بنا داریم یک عدد کولر گازی تقدیمشان کنیم. […]

فراخوان ۵۲۶ و ۵۲۷

? هوالعزیز ? ? # ❤️ روزه خود را با لبخند بچه های مناطق محروم افطار کنیم … ۶⃣۲⃣۵⃣ فقر همراه همیشگی زندگی محبوبه خانم این اهل روستاهای قلعه گنج بوده است، با همه مشکلاتش درسش را خوانده. او که از وام دانشگاه استفاده کرده است این روز ها برای گرفتن مدرکش باید بدهی اش […]

فراخوان ۵۱۹ و ۵۲۰

? هوالعزیز ? ۹⃣۱⃣۵⃣ گرمای طاقت فرسای جنوب کرمان و آغاز ماه خوب خدا و خانواده هایی که این روزها بدون داشتن کولر، سختی های زیادی را تحمل میکنند. یکی از این خانواده ها، مادریست که به همراه همسر معلول خود در یکی از روستاهای رودبار جنوب زندگی میکند. قیمت هر کولر ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان میباشد. […]