اخبار ولی‌نعمتان

۱۴اسفند ۱۳۹۷

🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین 🍚 #ولینعمتان ❤️ #مهربانی ۱۸۲۲ ✍ ۴۰۰٫۰۰۰ تومان بسته غذایی خریداری و تقدیم یک خانواده از ایتام سادات گردید. 💟 @Tarhe_khayerin

۱۶بهمن ۱۳۹۷

🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین 🍚 #ولینعمتان ❤️ #مهربانی ۱۸۱۳ ✍ ۷۰۰٫۰۰۰ تومان کفش برای بچه های بنت بلوچستان خریداری و اهداء شد .

۱۳بهمن ۱۳۹۷

✍️ با حمایت شرکت آرد درچین ، ۵۰ کیسه آرد بین خانواده های ولینعمتان توزیع شد. جا دارد صمیمانه از زحمات مسئولین این شرکت که دل خانواده ها را شاد کردند، تشکر نماییم.

۰۷بهمن ۱۳۹۷

🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین 🍚 #ولینعمتان ❤️ #مهربانی ۱۸۱۲ ✍ یک قربانی به مبلغ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان انجام و در بین خانواده های محروم و ایتام دهستان رمشک قلعه گنج توزیع شد. 💟 @Tarhe_khayerin

۰۷بهمن ۱۳۹۷

🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین 🍚 #ولینعمتان ❤️ #مهربانی ۱۸۱۱ ✍ یک قربانی به مبلغ ۷۲۰٫۰۰۰ تومان انجام و در بین خانواده های محروم چاه دادخدای قلعه گنج توزیع شد. 💟 @Tarhe_khayerin